IRSKÝ STEP

Je spojení irských tanců a stepu.

Budete zasvěceni do úvodu irského stepu pro žáky, studenty i dospělé. Naučíte se základní pojmy, rytmizace, taneční průpravě i pokročilým technikám úderů a tanečních prvků, nácvik variací a později choreografií.

Od září 2020 otevíráme v DDM ÚnL. tyto třídy:

  • IRISH - Přípravka pro děti 6-8 let 
  • IRISH - Děti začátečníci 9-15 let
  • IRISH - Dospělí začátečníci od 16 do 99 let

Výjimky po domluvě s lektorem. .